TIETONNE ON MEILLÄ TURVASSA!

Rekisterimme tietoja käytetään Olemuksen
tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien suoramarkkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde,
asiakkaan suostumus, toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.