KANAVOINTI CORONAVIRUKSESTA

Susanin kanavointi 17.3.2020 coronaviruksesta, Helsingissä

Corona toimii tietoisuuden avaajana. Virus tuo ihmisen ja ihmisyyden oleellisen äärelle. Turha
vähitellen jää, ne asiat jotka ovat todella tärkeitä ja merkityksellisiä nousevat esille. Tämä tapahtuu
niin yksilöissä, yhteiskunnissa, maissa kuin koko maailmassanne.

Tämä ei suinkaan ole mikään sattuma, vaan hyvin tarkoituksenmukainen, äärettömän pitkään
suunniteltu ja taidokkaasti toteutettu. Ja tottakai fyysinen ihminen on sen laittanut liikkeelle. Hän on
tehnyt sen korkeimmassa Valon taajuuden ohjauksessa. Tämä on tapa jolla totuus saadaan
näkyväksi. Ihmisen kehittämät rakennelmat ovat niin monikerrosteisia, -ulotteisia, että niihin
pääseminen on mahdotonta oikeastaan millään muulla tavalla.

Kun katsotte hieman etäämmältä tätä asiaa, ettekä pysty tuosta ihmismielessä edes ymmärtämään
tämän asian syvyyksiä ja ulottuvuuksia. Ne tulevat nähtäväksi vähitellen. Hyvin pitkän ajan
kuluessa tulette huomaamaan vielä näitä vaikutuksia. Tämä ei ole hetkessä ohi, varautukaa siihen
että tämä muutos on melkoisen pitkäaikainen.

Parasta on nyt tehdä itsensä kanssa työtä, löytää oma rauha, oma tila itsen sisältä. Vapauttaa hyvä
tahto, rakkaus ja ystävällisyys kaikkia ihmisiä ja elollista kohtaan.

Teidän keskuuteenne on jo jonkin aikaa sitten laskeutunut valo-olentoja, jotka tulevat tähdistön
avaruudellisesta energiasta. He tekevät osaltaan tätä muutostyötä, niin Maa-planeetassa, Maan
energiassa kuin myös ihmisissä. Siksi näin konkreettiset asiat ovat nyt mahdollisia.

Kaiken tämän tarkoitus on viedä ihminen kohti paratiisia, joka on hänen sisällään ja vähitellen myös
hänen ulkonaan Maa-äidin kautta koettavana.

Älkää missään nimessä pelätkö, vaan löytäkää rauha, tietoisuus ja ymmärrys. Ei ole mitään
pelättävää. Ne, joiden tehtävänä on auttaa ihmiskuntaa juuri tässä ajassa, eivät vahingoitu millään
tavalla. Päin vastoin, he voimistuvat ja vahvistuvat.

Teidän yhteiskuntanne on toimiva ja ihmiset ovat myös älyllisesti hyvin pitkällä ja osaavat käyttää
omaa järkeään. Joten mitään vakavampaa kaaosta ei teidän yhteiskunnassanne tapahdu, mutta
monessa muussa maassa voikin tapahtua.

Älkää uskoko kaikkea sitä mitä ihmiset sanovat. Kyseenalaistakaa ja luottakaa omiin
tuntemuksiinne jotka syntyvät sisäisestä tiedosta eivätkä pelosta.

Muutokset koko maapallolla, kansakunnat, poliittisesti, jne. koko asetelma?

On tarkoitus että asetelmat muuttuvat. Yltiömäinen tavaran ja omaisuuden, talouden kerääminen
loppuu ja tasapainottuu. Ihmisiltä karsitaan ylimääräinen pois. Nyt he palaavat yksinkertaisuuteen ja
samalla yhteiskunnan rakennelmat muovautuvat kansaa tukevaksi ja oman edun tavoittelu
vähentyy. Teidän hallintonne, järjestelmä on muovautunut ikään kuin tuottamaan voittoa, ei
niinkään huolehtimaan kansasta. Nyt nämä asetelmat muuttuvat. Siksi tämä ei ole lyhyt, vaan
pidempi haaste ihmiskunnalle. Tämä ei tapahdu yhdessä maassa, vaan tämä on koko maailmassa ja
koskettaa aivan kaikkia.

Rakenteiden on hajottava jotta ne voivat avautua. On syntynyt jo uusi rotu joka huolehtii
tulevaisuuden erilaisuudesta. Tämä kaikkinensa paljastaa valtion päämiehien, hallintojen
tarkoituksen ja kaikki mitä on peitelty tulee esille ja näkyväksi. Kaikki se joka ei ollut oikeasti
toimivaa hajoaa nyt. Ainoastaan toimiva jää. Aivan kaikessa. Ihmissuhteet jotka eivät toimi, ne
hajoavat. Perheet joko yhdistyvät tai hajoavat. Yritykset vahvistuvat tai hajoavat. Kansaa hallitsevat
elementit, ne jotka eivät toimi ne poistuvat, ne jotka toimivat ne vahvistuvat ja pysyvät. Niin
ihmisinä, yksilöinä kuin myös kokonaisuuksina.

Nyt tarvitaan päättäjiä jotka osaavat tehdä yhteistyötä toistensa kanssa. Yksinvaltiaat eivät selviä
tästä ajasta, vaikka sitä kovasti yrittävätkin.

Myös rytmi muuttuu. Huomaatte sen jo muuttuneen. Kaikki hidastuu, ja hidastumisen myötä pienet
asiat nousevat näkyviksi. Suunta katoaa, päämäärät katoavat ja ihminen palautetaan tyhjiöön, jossa
hän joutuu luomaan uudestaan sellaista joka on oikeasti merkityksellistä ja konkreettista.
Vähitellen, ihminen ymmärtää että virus ei kunnioita mitään rajoituksia, ei maiden rajoja, ei
ihmisten suojautumista, ei yhtään mitään. Se tulee koskettamaan kaikkia.

Toiset pysyvät terveinä, toiset sairastuvat lievästi, toiset enemmän ja osa kuolee. Tämä kaikki
tapahtuu jokaisen sielun suunnitelman mukaisesti. Tässäkään ei tapahdu mitään virheitä tai
vahinkoja. Näin on jo ennalta sovittu. Joten älkää huolehtiko ja vapauttakaa itsenne elämään.
Tämän myötä Äiti Maa saa hetken hengähtää, elpyä ja kasvattaa voimaansa, jolla se voi jälleen
tukea ihmiskuntaa. Meret, vedet, ilmakehä, koko planeettanne kiittää tästä pysähdyksestä ja elpyy,
kerää voimia palvelemaan ihmistä jälleen.

Kauneus tulee jälleen esille. Ja sen myötä harmonia. Ihmiskunta soi tällä hetkellä pelosta, mutta kun
pelko väistyy sointu harmonisoituu ja avaa uuden taajuuden.

Jokaikinen ihminen omalla kokonaisuudellaan vaikuttaa tämän muutoksen tulemiseen. Te olette
ihmiskuntana tekemässä muutosta juuri nyt, tällä hetkellä. Mitä myötämielisemmin otatte vastaan
tämän muutoksen, sen helpompaa ja nopeampaa muutos tulee olemaan.