Kanavointi

Kanavoinnin tarkoitus on auttaa sinua selkiyttämään elämääsi, sitä kokonaisuutta, jossa sinä elät. Kanavointia aloittaessani pyydän Jumalalta juuri sinulle puhtainta tietoa kaikesta sellaisesta, joka auttaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla. Näin luon oman sydäntietoisuuden kautta yhteyden sinun korkeimpiin auttajiisi, jotka välittävät tiedon sinulle kauttani. Kanavoinnissa minä annan oman tilani, oman energiani sinun auttajiesi käyttöön.

Tulevaisuuden lukemisesta haluaisin sanoa sen, että tulkinta tulevaisuudesta on aina sinun omien ajatustesi ja toiveidesi lukemista. Tulevaisuutesi muodostuu tässä hetkessä, omassa tietoisuudessasi, omissa ajatuksissasi, omien asenteiden, tapojesi, uskomustesi ja pelkojen rajoissa. Kanavoinnin yksi tarkoitus on auttaa sinua näkemään nämä rajat ja päästämään niistä irti, antaa sinulle mahdollisuus luoda tulevaisuuttasi omasta todellisesta Itsestäsi lähtien, juuri sellaiseksi kuin sinä haluat. Toki esiin tulee sielusi suunnitelmia, jos näin on tarkoitus.

– Susan Hedman

 

Henkilökohtainen kanavointi

Kanavointeja tekee Susan ja hänen tyttärensä Ida ja Isa. Kanavoinnit tapahtuvat verkossa Zoomin kautta tai henkilökohtaisesti paikan päällä olemus shopissa, Tammisaaressa.

AJANVARAUS

Susanin kanavointi 45min 120€.

 

Susanin kanavointi tähdistön oppailta

11.10.2016, Italia

Totuudessa kaikki on hyvin yksinkertaista.

Ihminen tarvitsee ravintoa, unta, liikuntaa, suojaa, aurinkoa ja luonnon kauneutta, joka luo harmonian.  Ihminen tarvitsee turvallisuutta, jotta voi avata itsensä siihen suuruuteen jota on.

Ihminen tarvitsee toisia ihmisiä jakaakseen asioita, tullakseen nähdyksi, kokeakseen rakkautta ja antaakseen rakkautta. Mutta ihminen ei tarvitse sitä rakennelmaa, jonka on nyt luonut ympärilleen.

Nyt ihminen elää harhassa, jossa kuvittelee tarvitsevansa kaikenlaista voidakseen voida hyvin. Yksinkertainen elämä on monin kerroin tyydyttävämpää, kuin se mitä ihminen nyt on kehittänyt. Ihmisen tulisi viedä itsensä takaisin luontoon ja saada yhteys kasvikuntaan ja eläimiin. Ihmisen kuuluisi keskustella luonnon kanssa ja hankea parannusta sieltä.

Eläimet ja luonto on luotu ja annettu ihmiselle tukemaan häntä. Tällä hetkellä ihminen tuhoaa sitä, joka on hänelle annettu tueksi.

Tämä tuki joka eläimistä ja luonnosta tulee on ensiarvoisen tärkeää. Se että ihminen näkee kauneutta joka luonnossa on avaa hänen sydäntään ja lähtee luomaan hänen yhteyttä omaan jumaluuteensa.

Luonnossa ihminen kohtaa oman jumaluutensa, joka näkyy kauneutena hänen ympärillään.

Kiire, jonka ihminen on itse aiheuttanut itselleen, pitää hänet varmasti poissa omasta sisimmästään. Kaiken rauhoittaminen ja oman tilan pitäminen tuovat ihmisen itsensä äärelle. Tarvitaan aikaa kunnes ihminen toipuu tämän hetkisen maailman luomasta paineesta, joka on pusertanut häntä ja tehnyt hänestä hyvin pienen.

Ihmisen saadessa takaisin oman vapautensa, joka hänelle kuuluu, hän alkaa toipumaan. Vielä luonnon ja eläimien tukiessa eheytyminen on nopeaa ja luo aivan uuden mahdollisuuden ihmiselle kokea sitä mitä hän todellisuudessa on.

Jakamalla asioita useammat ihmiset saavat vapautensa takaisin. Se, että jokaisella on samat asiat, ei vie vapautumista eteenpäin. On palattava siihen, missä ihminen on joskus ollut – yhteisöön, jossa kaikki on yhteistä ja jaettavissa. Yksinkertaiseen elämiseen, joka mahdollistaa paljon.

Niin kauan kun ihminen on kiinni ansainnassa ja se ohjaa hänen elämäänsä ,on hänen yhteytensä sieluun ja omaan jumaluuteensa kiinni.

Avautuminen tapahtuu vähitellen, kun paine ulkoa ja sisältä helpottaa. Silloin ihminen alkaa myös ymmärtämään todellisuuden ja kaikki näyttäytyy eritavalla.

Tätä on tietysti mahdoton toteuttaa kaiken vanhan keskellä, vaan ihmisen on toteuttava tämä eri tavalla, koska myös tulos on hyvin erilainen. Tarvitaan uutta luodakseen uutta. Vaikka tämä ei olekaan perimmältään uutta vaan ikivanhaa, niin tämän hetken maan asukille se on uutta.

Käyttäkää sitä mitä jo on,  ja antakaa sen luoda pohja uudelle. Ihmisen vapautuessa hänen taitonsa ja kykynsä elää uudella tavalla myös avautuvat.

Ihmiselle avautuu kyky luoda ja materialisoida asioita uudella tavalla ja silloin tarve rahalle vähenee. Menee jonkin aikaa kunnes ihmiset yhdessä irrottautuvat maailman luomasta vallasta ja erkanevat omavaraisuuteen, mutta tämä tapahtuu ja silloin vapaus on läsnä.

Ne pienet hetket, joina ihminen kokee olevansa yhteydessä rakkauteen eivät riitä. Tarvitaan rakkaudessa olemista, joka kestää viikkoja kuukausia, vuosia, silloin muutos tapahtuu ja muutos alkaa vaikuttamaan myös muihin ihmisiin.

Susanin kanavointi Loretossa

Loreto 6.9.2016 Jeesukselta
Jeesus kysyy minulta Loreton kirkossa:

Mitä he hakevat? Pelastusta? Tuskin. Kaikki tämä on ihmismielen kehittämää, siinä ei ole aitoudesta jäljellä mitään. Se on omantunnon puhdistamista kuvitellulla tavalla. Miten ihmeessä ihminen voi uskoa että jonkun patsaan tai kuvan palvominen auttaisi häntä tai puhdistaisi hänet. Tai jonkun rituaalin toistaminen. Ei, näin helposti se ei tapahdu! Ihmisen on käännyttävä sisäänsä ja ymmärrettävä että hänen tulisi löytää palvonnan kohde sisimmästään. Ymmärtää että tämä kaikki ulkokultainen on hyvin kaukana jumalasta tai pyhyydestä. Tämä kaikki on kuin pakanallista juhlintaa jossa ihminen käyttää omaa valtaansa alistaakseen muut ja ollakseen muiden yläpuolella.

Kuvittele miten ihminen elää omaa elämäänsä pelossa tekevänsä ihmisen asettamien sääntöjen vastaisesti ja hän ei ehkä koskaan kuule hänen sisälleen asetettua totuutta. Ihmisyyden tuska syntyy juuri tästä. Hän ei kuuntele itseään eikä ole lainkaan tietoinen omasta jumaluudestaan.
Miten minun sanojani onkaan vääristetty! Minun tarkoitukseni oli olla esimerkki ihmisestä joka on yhteydessä omaan jumaluuteensa, omaan pyhyyteensä, jossa on kaikki.
Minun kaikki tekoni Maan päällä kuvastivat sitä ja jokaisella ihmisellä on siihen mahdollisuus. Minä edelleen yhdessä Valon joukkojen kanssa haen tämän toteutumista ihmisessä. Se on ainoa todellisuus joka kuljettaa ihmisen eteenpäin ja antaa uusia mahdollisuuksia.
Aika on toissijainen, vaikka ihmisyydessä se on ensisijainen. Aikaa ei ole olemassa. On olemassa pyrkimyksiä jotka ovat hakeneet täyttymystä tuhansien tuhansia vuosia eivätkä ne lakkaa ennen kuin ne täyttyvät. Ihminen voi painia mielensä luomissa maailmoissa lukemattomia ajanjaksoja ja jäädä kiinni ihmisen maailmaan, tai hän voi ratkaista mielen haasteet kulkemalla mielen ylitse. Hän tarvitsee tyytymättömyyden, turhautumisen, siihen mitä on ja missä on. Hänen täytyy näiden turvin kuljettaa itsensä mielen rajan yli. Nämä tunteet kuljettavat ihmistä suuntaan jossa loistaa kirkas valo, valo joka valaisee mielen synkän verhon ja avaa aivan uuden jakson, alueen joka suuremmalla osalla ihmisiä on täysin koskematon. Kun tuo valo edes hetken valaisee, ihminen saa kokemuksen jota ei unohda. Se ajaa hänet etsimään  alueita jotka ovat olleet hänelle tuntemattomia. Mutta samalla hän tunnistaa syvän tuttuuden, koska ihminen koskettaa silloin omaa perimmäistä olemustaan – itseään. Tämä muuttaa kaiken. Ymmärrättehän että nämä liturgiat ja kuvien palvonta pitävät ihmisen tiukassa otteessa, syyllisenä, raskaana, alempana. Tuohon tilaan ei Valo pääse valaisemaan.
Tarvitaan kauneutta, rauhaa ja turvaa. Tarvitaan myös ihmisiä jotka edes yrittävät olla rakkaudellisia vaika eivät välttämättä vielä tiedä Rakkaudesta mitään. Älkää erehtykö Rakkauden suhteen! Sillä ei ole mitään tekemistä parisuhteen kanssa. Rakkaus on keskinäistä energiaa, joka nostaa toivon ja kohottaa kohti Valoa. Rakkaus on energia joka tulee läsnäolevaksi kun ihminen on saanut tarpeeksi mielen maailmasta ja turhautuu, ei saa enää ravintoa ihmisyyden leikeistä. Silloin on aika tulla itsen äärelle ja avata aivan uusi kerros, joka on olemassa mutta jolle ei ole voinut kurottautua aikaisemmin. Silloin ihmistä autetaan Valon puolelta. Valon auttajat pääsevät koskettamaan ihmisen sydäntä ja muistuttavat ihmisen jumaluudesta. Kun ihminen tekee tämän hän on oikealla tiellä.
On vaikea luottaa omaan sisimpään koska se on ihmiselle tuntematon käsite ihmisyydessä. Ihmiselle ei opeteta hänen sisäisestä viisaudestaan mitään. Sen sijaan hänelle opetetaan se mitä koet täällä (Loreton basilikassa), palvomaan ulkoista. Hänen ulkonaan on suurempi kuin hän. Tämä on järkyttävää ja se saa minut voimaan pahoin. Se nostattaa minussa myös vihan. Kaikki olisi voinut olla toisin. Ihminen olisi voinut elää nämä vuosituhannet Rakkaudessa ja omassa jumalvoimassaan, mutta hän kiinnittyi ihmismielen leikkiin joka tuntuu olevan loputon ihmisen jumalallisen osan nielevä kokonaisus.
Ei ole kovinkaan paljon keinoja joilla voimme puuttua siihen. Meillä täällä Valomaailmassa ei ole lupaa ilmestyä ihmisille ja muuttaa heidän ajatteluaan ja kokonaisuuksiaan siten. Me ymmärrämme että te odotatte meiltä sen kaltaisia tekoja, mutta se on valitettavasti mahdottomuus. Ensinnäkin meistä suurin osa ei pysty siihen koska ihmismielen energia on niin negatiivista ja se on niin tiheää että puhtaan Valon energia saastuu siitä välittömästi eikä silloin kukaan näe meitä. Siksi me tulemme helpommin kuulluksi niin kuin juuri nyt. Sinä aistit minun istuvan teidän välissänne ja pyysit juuri anteeksi kun heitit nenäliinan syliini. Minä tiedän tämän kaiken, mutta ihmisen elämässä on niin paljon muuta että me näkymättömät ja Rakkaudesta tulevat emme saa sijaa elämässänne.
Tulee ottaa aikaa, löytää rauha jolloin voitte kuulla meitä. Te kaikki ihmiset kykenette siihen, mutta meidän ei-konkreettisuus saa teidät kiinnittymään sellaiseen joka on näkyvää ja teille todellista.
Vaikka tämä maailma onkin todellista. Maan tapahtumat – teidän illusionne luovat. Sitä te ihmiset ette vielä ymmärrä ja se on monelle niin vaikeaa että he keskittyvät ihmismielen luomiin asioihin mieluummin. Mutta tämä näkymätön, ei konkreettisen voiman lähde on ajatuksenne, paljon vapaammassa muodossa kuin nyt. Nyt ajatuksenne ovat hyvin rajallisia, pieniä ja kuvittelette sääntöjä jotka ovat täyttä illuusiota. Opetelkaa ajattelemaan ilman rajoja. Ei ole mitään rajaa. Ei ole olemassa mitään sitovaa. Kaikki on vapaata ja tyhjää.
Tämä vaatii paljon harjoitusta ja mielenne tulee olla tyhjä ja ennen kaikkea luottavainen. Teidän tulee uskoa johonkin sellaiseen jota ette ole nähneet ettekä kuulleet tai tunteneet. Se kaikki on aistienne ulottumattomissa.
Sydän on avain. Sydämen voimalla kurotatte Valon ja Rakkauden energiaan. Mielen tulee olla tyyni ja rauhallinen ja siirtyminen sydämeen täyttä. Käyttäkää fyysistä kehoa. Tuntekaa kehossanne milloin olette läsnä sydämessänne. Tulette huomaamaan sen aivan varmasti.
Kun tunnette sydämenne antakaa sydämestänne nousta sanoja. Nämä sanat ovat lähtöisin Luojasta jota sinä olet, jota jokainen ihminen on. Se ei alussa ole helppoa ja se vaatii harjoitusta ja uskoa. Uskoa itseen! Se voi olla monelle haasteellista asettaa itsensä Jumalan asemaan koska teiltä on riistetty usko itseen ja tietoisuus siitä mitä olette.
Minä haluan palauttaa tämän uskon, ymmärryksen ja kyvyn. Vähitellen, askel askeleelta ihminen pääsee lähemmäksi itseä. Silloin hänen valonsa ja rakkautensa avautuu ja se toimii esimerkkinä muille.
Minä olen Rakkaudessa kanssanne ja opastan teitä,
Jeesus