Rakkauden Yhteenliittymä

Seuraava tapaaminen 

Aika
Paikka

 

Äänitykset Rakkauden Yhteenliityymän tapaamisista:

(latautuvat automaattisesti omaan tietokoneeseesi/kännykkääsi)

Tästä se sai alkunsa

06.05.2021, Susan Hedmanin kanavoimana:

Ihmiskunta on muutoksen kynnyksellä, jossa jokainen on valinnan edessä. Harva pystyy valitsemaan itse. Suurin osa esim. Suomen kansasta on antanut oman elämänsä päätäntävallan itsensä ulkopuolelle. Täysin ilman kyseenalaistamista. Suurin osa uskoo sen mitä media ja päättäjät kertovat. Ihminen antaa jopa laittaa kehoonsa aineita, joista hän ei tiedä yhtään mitään. Tämä kertoo siitä, kuinka pitkällä hallinta ihmisen tietoisuudesta ja kokonaisuudesta on. Nyt on aika, jolloin tulee kyseenalaistaa kaikki. On aika löytää voima itsen sisältä ja käyttää omaa tietoisuutta omaan elämään ja kehoon.

Maailmassanne on paljon tahoja, jotka haluavat sammuttaa ihmisen tietoisuuden ja käyttää lauman energiaa omiin tarkoituksiinsa. Tutki sinun yhteisöäsi, läheisiäsi ja miten käyttäydyt heidän kanssaan. Oletko mukana omassa yhteisössäsi vai sen ulkopuolella? Kuljetko heidän kanssaan yhtä matkaa, kerrotko oman totuutesi heille? Annatko oman viisauden heidän käyttöön vai pidätkö sen vain itselläsi?

Nyt on jakamisen aika. Nyt on aika kantaa vastuu itsestä ja muista. Yksin et pysty elämään hyvää elämää, vaan nyt on jakamisen aika, jolloin Totuus leviää ja ihmisen sisällä oleva viisaus jaetaan ja muodostetaan teoiksi, jossa luodaan maailma sellaiseksi paikaksi jossa jokaisella on hyvä elää.

Tutki rahan valtaa, tutki sitä kuinka olet alistettu säännöille ja rajoituksille. Katso silmiin sitä uhkaa, jota koet ympärilläsi. Tutki mitä oikeasti pelkäät.
Nyt he jotka haluavat hallita kaikkea pyrkivät murtamaan ihmisen voiman ja tahdon, sillä he tietävät tämän ajan tuoman mahdollisuuden nousta puhtaaseen Rakkauteen ja irrottautua pidättelevistä energioista.
Nyt on aika, jossa ihmisellä on kaikki mahdollisuus kukoistaa, elää Rakkaudessa, kokea kuuluvuutta ja antaa mahdollisuuksien nousta itsestä yhdistettäessä voimansa muiden kanssa. Uuden tietoisuuden aika on nyt. Yhdistykää, käyttäkää yhteyttänne Valon taajuuteen ja luokaa mahdollisuuksia muille yhtyä energiaanne. Me tuomme ja annamme tietoa tulevaisuudesta ja toistenne eheyttämisestä kaikin tavoin. Nyt on aika, nyt on mahdollisuus. Yhteys toisiin on avain kaikkeen.

Valo ja Rakkaus, tasavertaisuus ja vapaus, kunnioitus ja arvostus ovat ne arvot joita teidän tulee vaalia keskuudessanne. On tärkeää, että yhdessä teette näistä kaikista arvoista totta, niin että ne toteutuvat jokapäiväisessä elämässä näkyvästi toinen toisillenne.

Kaikki yhdessä on avain, joka mahdollistaa konkreettisen tilan löytymisen fyysisestä maailmasta. Yhdessäolo ja energioiden yhdistäminen antaa suunnattomat mahdollisuudet vapaudelle ja sille voimalle joka jokaisessa ihmisessä on.

Yhdessä pääsette luomisen äärelle, josta ihminen on ollut jo kauan poissa. Yhdessä luominen ja energioiden yhdistyminen on suunnaton voima, joka mahdollistaa ihmisen vastaanottaa Jumalallinen olemuksensa ja toteuttaa Jumaluutta ihmisenä ihmisten keskuudessa. Aloittakaa kutsulla ja annamme jatkuvasti teille ohjeistusta siitä miten teidän tulee toimia.

Puhukaa omaa totuuttanne ja toteuttakaa se yhdessä toisten samankaltaisten kanssa. Me tiedämme teidän ihmisyyden väsymyksenne, mutta nyt on oikea aika ja maailmassanne tulee pian tapahtumaan lisää rajoittavia asioita, jotka saavat ihmisen heräämään ja haluavan ajatella ja toimia itsenäisesti.

Ei ole oikein, että kukaan ulkopuolelta rajoittaa ihmisen itsemääräämisoikeutta hänen kehoonsa ja elämäänsä. Nyt on aika käyttää omaa tahtoa puolustamaan itseä ja tiedätte että ihmiset tarvitsevat siihen kannustustusta. Teidän yhteisen työn tarkoitus on ollut tuoda teidät tähän hetkeen, jossa maailmanne rakenteet sortuvat ja uudet mahdollisuudet avautuvat sen myötä.

Susanin kysymys: ”Mikä tämän yhdistymisen tarkoitus on?”

Tarkoitus on saavuttaa ihmiskunnassa tila, jossa ihminen avautuu sielulliseen olemukseensa. Sielun olemuksen myötä Rakkaus avautuu kaikkien koettavaksi. Rakkaus, joka on kaiken olemassa olevan lähtökohta. Rakkaus on ihme, jossa kaikki avautuu ja yhdistyy. Rakkauden voima on se, jolla tulette luomaan mahdollisuudet elää kukoistuksessa, kaiken ja kaikessa läsnäolevan yltäkylläisyyden parissa ja keskellä.
Teidän tulee luottaa tarkoituksen tärkeyteen ja merkitykseen. Ei ole enää kysymys teistä ihmisistä, joita olette, vaan sielusta, joka on tullut ja syntynyt juuri tätä tehtävää varten Maan päälle. Teissä on kaikki tieto ja ymmärrys tarkoituksesta ja sen suuresta merkityksestä. Antakaa tälle mahdollisuus ilman pelkoa ja ilman hätää. Me ohjeistamme teitä kaikessa.

Me olemme yhdessä Suuren Taivaallisen Valkoisen Veljeskunnan ja Tähdistön edustajien kanssa kutsumassa koolle ihmisiä, jotka ovat valmiita kuulemaan ja elämään omaa totuutta, vapautumaan yhteiskunnan luomista pakotteista ja yhdistämään voimansa samanhenkisten ihmisten kanssa. Ihmisten, jotka ovat valmiita vastaanottamaan oman voimansa ja yhdistymään yhdessä tekemisen ja Luomisen voimaan. Nyt on aika luoda kukoistava yhteisö, jossa toimitaan Rakkauden ja Totuuden periaatteilla.

Valon Auttajat antavat tiedon oikeasta puhtaasta toiminnasta, joka kuljettaa jokaisen joka haluaa ja on valmis astumaan tilaan jossa ihmisyys alkaa ilmentämään sieluaan ihmisyydessä.
Maailman tapahtumat ovat auttamassa ihmistä ymmärtämään, että hänen tulee astua pois orjuudesta, astua pois muiden alaisuudesta ja vapauttaa koko kapasiteettinsa elääkseen elämää, joka on elämisen, ilon, vapauden ja Rakkauden elämää.

Me kutsumme sinut tilaisuuteen, jossa lähdemme avaamaan omaa tarkoitustamme sieluina ja ihmisinä. Tule mukaan kuuntelemaan resonoiko se mitä me jaamme yhdessä Suuren Taivaallisen Valkoisen Veljeskunnan kanssa. Tiedämme, että nyt on aika avata uudenlaisia mahdollisuuksia ihmisille, jotka ovat valmiita avautumaan sielulliselle tasolle ja tuoda sielutietoisuus konkreettiseen toimintaan ihmisyydessä. On aika luoda vapautta ja mahdollisuuksia teille kaikille, jotka olette valmiita vapautumaan, iloitsemaan, yhdistymään ja toimimaan yhteisen voiman kautta, luoden kauneutta, hyvinvointia, yltäkylläisyyttä ja kukoistusta kaikin tavoin. Yhdessä pystymme siihen ja meillä on kaikki mahdollisuudet toteuttaa merkityksellinen elämä, joka avaa, tukee ja vapauttaa mahdollisuuksia kaikille, ympäristössä ja koko Maa-planeetalla.

Nyt on aika toimia. Sitä, jonka alaisuudessa ihminen tällä hetkellä elää, on melkein mahdotonta muuttaa. On luotava uutta ja upeaa on se, että uuden luominen on mahdollista yhdessä. Yksin se on vaikeaa vallalla olevan kollektiivisen energian vuoksi, joka on nyt pelko ja ahdistus, harmaus ja synkkyys.

Yhdessä on mahdollista luoda elävää, vapaasti virtaavaa, tukevaa ja kukoistavaa energiaa. Se on itseasiassa hyvin helppo toteuttaa, sillä kaikki uusi on nyt mahdollista. Vapauttakaa itsenne elämään ja nauttimaan elämästä ja vuorovaikutuksesta ihmisiin, jotka kuulevat ja näkevät sinut kokonaisena, arvokkaana, merkityksellisenä ja tasavertaisena kaikkien kanssa.

Susan: ”Tehtävä, joka meille on annettu, tuntuu vaikealta ja pelottavalta.”

Susan, sinä ihmisenä olet kokenut epäarvoista ja epäoikeudenmukaista kohtelua. Se on jättänyt sinuun syvät jäljet ja sen vuoksi pelko nousee esille, kun olette esittämässä ihmisille jotain sellaista, joka on vasten vallalla olevaa valtarakennelmaa. Sinun ei tarvitse pelätä, me ohjaamme jokaista askelta, jokaista sanaa ja toimintaa täydesti teidän kauttanne Valosta käsin. Olet harjoitellut yhteyttä meihin koko ihmiselämäsi. Tämä on sen tarkoitus. Ei se, että kanavoit tietoa yksittäisille ihmisille heidän mielen haasteisiin. Ne ovat olleet hyviä harjoituksia ja olet avautunut yhä enemmän taajuudelle, josta me kommunikoimme kanssasi.

Nyt ovat käsillä toiminnat ja teot, jossa teidän yksilöllisyytenne katoaa ja yhteisöllisyys alkaa. Te olette ne, jotka säätelevät ja valvovat puhtautta kaikessa toiminnassa. Bengt on puhdas mieleltään ymmärtää miten ihmisten kanssa edetään. Hänellä on taito luoda ilmapiiri, jossa ihmiset saavat kokea Rakkauden ja saavat kokemuksia siitä mitä kaikki voi olla tulevaisuudessa.

Teidän tulee suojata alue, johon ryhdytte ihmisiä kokoamaan energeettisesti. Susan toimii tiedon vastaanottajana ja välittäjänä. Hänen kauttaan syntyvät toiminnan teot, askeleet yksi kerrallaan, jotta päämäärä saavutetaan.

Päämäärä on yhteisö, joka on suuremmaksi osaksi riippumaton yhteiskunnasta, omine sääntöineen, jotka pohjautuvat tasavertaisuuteen samanarvoisuuteen, kaiken elollisen kunnioittamiseen, puhtaasta Rakkaudesta ja Totuudesta toimimiseen, jokaisen vastuuseen omista sanoista, tunteista, ajatuksista ja teoista. Yhteisön jäsenille ja niiksi haluaville annetaan opastusta sydämen avaamiseen ja sielusta lähtöisin toimimiseen.

Susanin kysymys: ”Mitä sen jälkeen kun kutsu on laitettu liikkeelle?”

Me annamme teille selkeät ohjeet jokaiseen askeleeseen, joka teidän tulee avata mahdollisuudeksi muille ihmisille. Ensimmäinen vaihe on avata ihmisille tieto tästä mahdollisuudesta, esittää avoin kutsu kaikille. Tilaisuuteen, jossa Susan kanavoi meitä ja kertoo seuraavan askeleen, jonka me hänen kauttaan annamme.

Seuraava vaihe on ihmisten sitoutuminen, sydämen puhtauden, oman tarkoituksen ja tehtävän kohtaaminen. Jakamisen aloittaminen, tila jossa ei enää ole minun ja sinun vaan meidän kaikkien. Vanhojen mielen rakennelmien purkaminen ja irrottaminen vähitellen. Selkeän kokonaisuuden ja uusien mahdollisuuksien avaaminen kaikille.

Kukaan ei pysty luomiseen, joka on konkretian tasolla täysin yksin. Tulette hämmästymään luovuuden energian voimasta ja toteutumisen nopeudesta. Yhteiskunnan rakenteiden huojuessa ympäröivään energiaan syntyy mahdollisuuksia uuden luomiselle. Tätä mahdollisuutta tulee käyttää hyväksi nyt.

Toinen vaihtoehto, joka ihmiskuntaa odottaa ja jota jo toteutetaan on totaalinen tavallisen ihmisen hallinta ja vapauden riisto. Ihmisestä tehdään entistä pienempi ja elämän tila ahtautuu, pienenee entisestään. Nyt on aika antaa ihmisille mahdollisuus aivan toiseen ääripäähän, jossa ihminen ja elämä kukoistaa. Yhdessä se on mahdollista.

Susanin kysymys: ”Mitä jos me emme toteuta tätä Valomaailman pyyntöä?”

Te olette sitoutuneet toteuttamaan sielunne suunnitelmaa tässä elämässä. Kuten hyvin tiedätte, oman sielun kuuntelematta jättäminen vie ihmisen vaikeaan ja hankalaan elämään, jossa mikään ei ole helppoa. Virtaus pysähdyttää ja sairastuttaa kehon. Lisäksi joudutte yhteiskunnan alaiseksi – orjiksi – yhä enemmän tulevaisuudessa.
Miksi ette toteuttaisi sitä mitä teidän on tarkoitus toteuttaa? Miksi ette valitsisi vapaata kaikin tavoin kukoistavaa elämää yhdessä muiden kanssa.

Yksilöllisyyden aika on ohi ja te tunnette sen täysin. Tulette nauttimaan ja iloitsemaan tämän mahdollisuuden antamisesta ja luomisesta muille. Pääsette mukaan elämän upeaan elävöittävään virtaukseen. Vapaudutte haasteista ja voitte antaa omaa viisautta ja Rakkautta muille pyyteettömästi. Emme pyydä teitä luopumaan mistään vaan päinvastoin vastaanottamaan.

Yhteisön tulee antaa myös mahdollisuus perheille ja aivan kaikenlaisille ihmisille joiden halu, tahto ja tarkoitus on puhdas. Heille tulee kertoa todella selkeästi ja ymmärrettävästi yhteisön säännöt.

Susanin kysymys: ”Mistä me tunnistamme oikeat ihmiset? Miten me toteutamme tämän kaiken?”

Teidän ei tarvitse tunnistaa ihmisiä vaan he tunnistavat mahdollisuuden, jonka te annatte heille. Sen jälkeen me annamme, Susan, sinulle kanavoinnin kautta seuraavat teot. He erottuvat suuresta joukosta, he jotka ovat valmiita antautumaan omaan sieluntehtäväänsä. Lisäksi tulee paljon ihmisiä, jotka hakevat apua. Heitä tulee auttaa löytämään sydämensä. Mielen haluilla ei ole sijaa tässä yhteen liittymässä, vaan Totuudesta, puhtaimmasta Rakkaudesta toimiminen avaa nämä mahdollisuudet nähdä ja tunnistaa ihmiset, jotka kuuluvat heihin, jotka tätä kokonaisuutta kuljettavat eteenpäin yhdessä teidän kanssanne.
Silloin kun ihminen pystyy luopumaan kaikesta siitä mitä ihmisyys on hänen elämäänsä luonut, silloin hän on valmis avautumaan yhä enemmän. Valinta on helppo ja he, jotka empivät, jäävät elämään ihmisyydessä.
Jakaminen on Rakkautta puhtaimmillaan. Ihmisyydessä se on vaikeaa. Ihmiset, jotka pystyvät antamaan ja jakamaan ovat avautuneet Rakkaudelle.

Suuri Valkoinen Veljeskunta Susanin kautta